Happy Recruiter

Cont
Happy Recruiter
Social media

Termeni și condiții

Termeni și condiții HappyRecruiter.com

Această pagină stabilește Termenii și condițiile de utilizare ("Termeni") în baza cărora dvs. ("Dumneavoastră") puteți utiliza site-urile Happy Recruiter și serviciile furnizate (fiecare definită mai jos). Acești termeni constituie un acord obligatoriu între dvs. și compania Happy Recruiter SA sau compania Happy Recruiter care operează site-ul Web pentru țara în care locuiți sau în care aveți sediul central ("HappyRecruiter") și sunteți considerat acceptat de dvs. de fiecare dată când vă utilizați sau accesați site-ul Happy Recruiter sau serviciile Happy Recruiter. Dacă nu acceptați Termenii menționați aici, nu utilizați site-urile Happy Recruiter și serviciile Happy Recruiter.

A. Definiții

Următoarele definiții se aplică:

 1. "Client" înseamnă compania, firma sau organizația care acționează ca un angajator, personal, muncă temporară sau alt tip de agenție de recrutare care a înființat un cont cu Happy Recruiter pentru a utiliza Serviciile .
 2. "Contract" înseamnă pachetul complet de Termeni și Condiții Generale de Utilizare și termenii și condițiile separate ale Produsului, pentru oricare dintre produsele selectate de Client. Utilizarea serviciilor Happy Recruiter poate fi, de asemenea, supusă altor contracte pe care le puteți avea cu Happy Recruiter. În cazul oricărui conflict dintre acești Termeni și orice alt contract pe care îl aveți cu HappyRecruiter, termenii contractului dvs. special vor avea prioritate.
 3. "Data de începere" înseamnă data de începere a Serviciilor, așa cum este stabilită în Confirmarea comenzii.
 4. "Confirmarea comenzii" înseamnă, în cazul comenzilor online, confirmarea achiziționării pe site-ul web a uneia sau mai multor Servicii; iar în cazul comenzilor prin echipa de vânzări Happy Recruiter, formularul semnat de Client confirmând detaliile și prețurile serviciilor comandate de Client.
 5. "HappyRecruiter" înseamnă Happy Recruiter SA sau oricare dintre companiile din cadrul Grupului, acționând prin intermediul platformelor sale și / sau al oricărei alte platforme operate de compania / companiile menționate mai sus.
 6. "Servicii" înseamnă marketingul online pentru servicii de recrutare.
 7. "Proiect activ" înseamnă stadiul unui proiect postat pe Happy Recruiter, atunci când proiectul este comercializat potențialilor candidați eligibili.
 8. "Termeni" înseamnă acești termeni și condiții.
 9. "Site" înseamnă https://happyrecruiter.com și / sau orice altă platformă operată de HappyRecruiter și include, fără limitare, conținutul, bazele de date, software-ul, codul și grafica.

B. Descrierea produselor

La HappyRecruiter, Clientul poate alege din pachetele de posturi de recrutare. Cu pachetele de proiecte, Clientul are dreptul de a posta unul sau mai multe detalii despre proiectul de recrutare si de a vedea toti candidatii spunand ca nu se califica pe baza criteriilor specificate de Client. Un proiect de recrutare poate fi suspendat sau reactivat, pe baza nevoii Clientului de recrutare.

 

Clientul plătește o perioadă de până la 30 de zile pentru postarea activă a proiectelor de recrutare; în această perioadă, clientul poate avea "Active" cât mai multe proiecte necesare, dar nu mai mult decât numărul maxim de proiecte incluse în pachetul pe care la cumpărat Clientul.

 

În timp ce proiectul este suspendat, Clientul poate vedea în continuare candidații care au fost livrați.

 

Pentru serviciile oferite, Happy Recruiter emite o factură proformă. Proforma trebuie plătită în cel mult 5 zile în timp ce serviciile sunt active imediat după înregistrarea plății în contul bancar.

 

C. Reguli contractuale

 1. Happy Recruiter va furniza Serviciile în conformitate cu acești Termeni. Clienții trebuie să creeze un cont cu Happy Recruiter pentru a avea acces la Servicii. Serviciile nu constituie o ofertă a HappyRecruiter, iar Happy Recruiter își rezervă dreptul, în mod exclusiv și exclusiv, de a refuza să ofere serviciile către orice persoană sau organizație.
 2. Un contract obligatoriu legal între Happy Recruiter și Client care cuprinde acești Termeni și Confirmarea comenzii va intra în vigoare atunci când (i) în cazul comenzilor online, ecranul care confirmă cumpărarea cu succes a Serviciilor apare pe Website sau (ii) în cazul comenzilor prin echipa de vânzări Happy Recruiter, Happy Recruiter a primit Confirmarea completă a comenzii clientului. Clientul recunoaște că un astfel de contract este condiționat de transmiterea de către Client a procesului de verificare a creditelor Happy Recruiter.
 3. Happy Recruiter va efectua Serviciile folosind informațiile și criteriile furnizate de Client. Este responsabilitatea Clientului de a furniza informații exacte și actualizate.
 4. Clientul se angajează să nu includă în niciun post de postare, detaliile de contact și profilul lui Recruiter sau orice altceva care apare pe site, orice material ilegal, defăimător, ofensator, fraudulos, violent, discriminatoriu, obscen sau sexual explicit sau care pot afecta reputația Happy Recruiter sau Happy Recruiter.
 5. Pentru oricare dintre Serviciile plătite online, Happy Recruiter va emite o factură Clientului și un contract. Clientul va plăti integral facturile Happy Recruiter în termen de 5 zile de la data facturii. Pentru a evita orice dubiu, Clientul va raspunde de plata tuturor Serviciilor Happy Recruiter agreate, indiferent daca aceste Servicii au fost suspendate sau terminate.
 6. Serviciile de plată online vor fi efectuate de un sistem de plată online pentru magazinul de cumpărături online. Plățile online vor fi supuse termenilor și condițiilor respective.
 7. Pentru o parte din Serviciile achiziționate online, rambursările pot fi ocazional acordate la discreția unică și absolută a Happy Recruiter. Happy Recruiter poate, la discreția sa unică și absolută, să adauge, să modifice sau să întrerupă oricare dintre Servicii din când în când. Cu toate acestea, acest lucru nu va afecta nici o confirmare a comenzii convenită înainte de orice modificare sau retragere a Serviciului relevant.
 8. Happy Recruiter își rezervă dreptul de a modifica din când în când taxele și / sau acești Termeni, cu condiția ca nicio modificare să nu fie retrospectivă.
 9. Fără a aduce atingere vreunui alt remediu, Happy Recruiter poate rezilia contul Clientului și oricare sau toate contractele și Serviciile cu efect imediat în cazul încălcării semnificative sau persistente a acestor Termeni de către Client sau dacă Happy Recruiter are motive întemeiate să creadă că Clientul nu poate sau nu va plăti datoriile sale.
 10. Happy Recruiter își rezervă dreptul, în singura discreție absolută, de a închide orice cont în orice moment fără motiv. Exemple de conturi care pot fi închise includ, dar nu se limitează la:
  • Clienți care nu au furnizat informații complete sau exacte despre datele de contact sau despre companii.
  • Clientii pe care Happy Recruiter le considera in mod inadecvat sau ilegal.
  • Clienții care utilizează site-ul pentru a promova alte site-uri, servicii, afaceri și / sau oportunități de afaceri în orice parte a postului vacant sau în orice parte a site-ului, altele decât cele permise de Happy Recruiter.
  • Clienții care utilizează Serviciile în mod nejustificat, după cum consideră Happy Recruiter.
 11. Clientul este de acord să folosească site-ul și serviciile în "bună-credință", adică să posteze locuri de muncă autentice, imparțiale și unice de o calitate rezonabilă, care să ofere atât detalii de locuri de muncă adecvate, cât și exacte. Clientul este, de asemenea, de acord că orice abuz în legătură cu Serviciile, site-ul web sau cu acești Termeni poate duce la eliminarea accesului Clientului la Serviciile care au fost eliminate, iar contul acestuia sa terminat.
 12. Toate drepturile de proprietate intelectuală aferente Serviciilor și / sau Website-ului rămân în proprietatea Happy Recruiter sau a oricărei părți terțe de la care aceste drepturi sunt licențiate. Clientul nu va reproduce, copia, modifica, adapta, publica, transmite, distribui sau exploata în vreun fel materiale comerciale care fac obiectul unor astfel de drepturi de proprietate intelectuală
 13. Happy Recruiter nu poate garanta că (i) site-ul și / sau serviciile vor fi disponibile în orice moment; (ii) site-ul Web va fi liber de erori, viruși și / sau alte aplicații dăunătoare; și (iii) Serviciile vor genera orice aplicații, răspunsuri sau rezultate. Happy Recruiter nu trebuie să încalce acești Termeni în cazul în care evenimente care depășesc controlul său rezonabil împiedică Happy Recruiter să efectueze Serviciile. Este responsabilitatea Clientului de a-și proteja computerele împotriva oricăror viruși și programe malware.
 14. Acești termeni și, dacă este cazul, Confirmarea comenzilor conțin întreaga intelegere și înțelegere între Happy Recruiter și Client. Clientul recunoaște că nu sa bazat pe nicio reprezentare făcută de Happy Recruiter la intrarea în acest contract, cu toate acestea, nimic din această clauză nu exclude nicio răspundere pentru denaturarea frauduloasă. În limita maximă permisă de lege, toți termenii implicați prin lege sau statut sunt excluși.
 15. În cazul în care Clientul face o reclamație împotriva Happy Recruiter din orice motiv, răspunderea Happy Recruiter (dacă există) nu va depăși prețul plătit sau care va fi plătit de către Client pentru Servicii. În niciun caz, Happy Recruiter nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pierderi consecvente, indirecte sau speciale, indiferent care ar fi acestea sau pentru orice pierdere a profiturilor, veniturilor, dobânzii, fondului comercial, economiei și / sau economiilor (directe sau indirecte). Nimic din aceste Termeni nu va fi interpretat ca excludând răspunderea Happy Recruiter pentru moartea sau vătămarea corporală prin neglijență sau orice altă răspundere care nu poate fi exclusă prin lege.
 16. Dacă o clauză sau o parte a unei clauze este considerată nevalabilă sau inaplicabilă, aceasta nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea clauzelor sau părților rămase.
 17. Notificările către Happy Recruiter vor fi trimise prin e-mail la office@happyrecruiter.com, iar notificările către Client vor fi trimise prin e-mail la adresa furnizată la înființarea contului Clientului.
 18. Din când în când, Happy Recruiter va contacta clienții pentru a evalua serviciile pe care le primesc și pentru a promova serviciile și produsele Happy Recruiter. Happy Recruiter monitorizează periodic calitatea posturilor vacante, pentru a oferi un serviciu mai bun candidaților.
 19. Clientul se angajează să nu solicite solicite angajarea la el sau la o companie sau o organizație asociată, a oricărui angajat al Happy Recruiter sau oricărui membru al Grupului Happy Recruiter. Încălcarea acestei clauze va constitui o încălcare semnificativă și va da dreptul HappyRecruiter, fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac pe care le are, să închidă imediat contul și serviciile Clientului.
 20. Clientul nu va fi îndreptățit să introducă vreo plată sau o acțiune în justiție în ceea ce privește rambursarea sau orice altă rambursare, oricare ar fi acestea, la 4 ani de la data la care a apărut dreptul la o astfel de restituire sau rambursare. Pentru a evita orice dubiu, termenii și condițiile Site-ului se aplică în plus față de Termenii de mai sus.
 21. Clientul, în cazul în care este o agenție de ocupare a forței de muncă, declară în mod explicit că respectă prevederile Legii nr. 156/2000 și / sau orice alte reglementări relevante ("regulamentele") referitoare la toate posturile vacante postate pe site-ul HappyRecruiter, comunicarea cu solicitanții și gestionarea detaliilor solicitanților. Clientul va despăgubi Happy Recruiter împotriva oricăror pierderi în legătură cu acesta.
 22. Termenii sunt guvernați de legea română, iar părțile se supun exclusiv jurisdicției instanțelor din Tîrgu Mureș (județul Mureș).
 23. Clientul nu va posta nici un post vacant atunci când:
  1. există un risc pentru sănătatea și siguranța oricărui solicitant în locul în care urmează a fi executat lucrările, cu excepția cazului în care Clientul se angajează să informeze candidații despre astfel de riscuri și despre etapele luate pentru prevenirea sau controlul acestor riscuri.
  2. jobul implică lucrul cu persoane vulnerabile, inclusiv, dar fără a se limita la persoanele cu vârsta sub 18 ani sau persoanele care au nevoie de îngrijire și atenție din motive de vârstă, infirmitate sau orice alte circumstanțe, cu excepția cazului în care Clientul se angajează, în ceea ce privește candidatul (i) să obțină copii ale oricărei calificări sau autorizații relevante ale candidatului; (ii) obținerea a două referințe de la persoane care nu sunt rude ale candidatului; și (iii) să ia toate celelalte măsuri practicabile în mod rezonabil, incluzând, fără a se limita la respectarea tuturor legilor, codurilor de practici și liniilor directoare relevante emise de autoritățile competente, pentru a confirma faptul că candidatul nu este nepotrivit pentru funcția respectivă.
  3. Clientul își asumă răspunderea pentru orice prejudiciu pe care îl poate suferi sau îl poate suporta în legătură cu angajarea unui solicitant și îl va ține pe Happy Recruiter inofensiv împotriva oricăror pierderi în legătură cu acesta. Clientul va face toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că nu va prejudicia interesele solicitantului pe care intenționează să îl angajeze (dacă este cazul) pentru a lucra pentru Client în postul vacant.
  4. Happy Recruiter își rezervă dreptul, în mod exclusiv și exclusiv, de a elimina orice post vacant în orice moment fără motiv. Exemple de locuri de muncă vacante care pot fi eliminate pot include, dar nu se limitează la:cele pe care Happy Recruiter le consideră ilegale, nepotrivite sau frauduloase,
   • cele pe care Happy Recruiter le consideră ilegale, inadecvate sau frauduloase
   • care solicită sau solicită direct sau indirect cereri sau taxe de înregistrare
   • celor care fac publicitate în franciză, piramidă, programele bogate și rapide
   • cele care au fost postate sau duplicate în mod nediscriminatoriu în mai multe sectoare,
   • cele care fac publicitate site-uri web, servicii, afaceri, oportunități de afaceri și / sau detalii de contact.
   • cele ale clienților care solicită personal din orice membru al grupului Happy Recruiter

 

D. Înțelegerea drepturilor și responsabilităților dvs. în calitate de utilizator recruiter fericit

Memento de confidențialitate

Protejați-vă informațiile personale prin faptul că nu furnizați niciodată carte de credit, securitate socială, numere de cont bancar sau orice alte informații personale agenții potențiale. Happy Recruiter este pe deplin dedicat oferirii celui mai sigur mediu posibil pentru a vă căuta locuri de muncă și de gestionare a carierei. Pentru a vă ajuta în acest scop, vă rugăm să țineți cont de câteva precauții de securitate simple atunci când evaluați anunțurile de locuri de muncă pe Happy Recruiter și oportunitățile de angajare pe care le puteți primi nesolicitate prin e-mail.

Din păcate, toate companiile online sunt susceptibile de a fi înșelătoare ocazional. În timp ce Happy Recruiter face toate eforturile rezonabile pentru a preveni acest tip de abuz, nu este imun la o astfel de activitate.

De exemplu, este posibil să întâlniți oportunități de locuri de muncă frauduloase atunci când căutați un loc de muncă online sau puteți primi e-mailuri frauduloase care au falsificat adresa de e-mail a expeditorului pentru ca aceasta să apară ca și cum ar fi venit de la noi, Happy Recruiter. Astfel de practici reprezintă o încălcare a Termenilor și condițiilor de utilizare a HappyRecruiter și pot fi o încălcare a legii locale și / sau internaționale.

 

E. Termeni și condiții de utilizare

Site-urile Happy Recruiter permit, de asemenea, utilizatorilor să creeze profiluri individuale, care pot include informații personale ("Profiluri") și să facă publice aceste Profile sau aspecte ale acestora. 

Happy Recruiter poate revizui acești Termeni în orice moment prin postarea unei versiuni actualizate la această pagină Web. Ar trebui să vizitați periodic această pagină pentru a revizui termenii cei mai actuali, deoarece acestea sunt obligatorii pentru dvs.

Utilizatorii care încalcă acești Termeni pot avea accesul și utilizarea site-urilor Happy Recruiter suspendate sau terminate, la discreția lui Happy Recruiter.

Trebuie să fiți în vârstă de 14 ani sau mai mult pentru a vizita sau utiliza orice site Happy Recruiter în orice mod și, dacă sunteți sub vârsta de 18 ani sau vârsta vârstei în vârstă așa cum este definită în jurisdicția dvs., trebuie să utilizați orice site Happy Recruiter sub supravegherea unui părinte, a unui tutore legal sau a unui alt adult responsabil.

Nu este permis să utilizați Conținutul sau Profilurile de pe Happy Recruiter pentru a determina eligibilitatea unui consumator pentru: (a) credit sau asigurare în scopuri personale, de familie sau de uz casnic; (b) ocuparea forței de muncă; sau (c) o licență sau o prestație guvernamentală.

În timp ce încercăm să asigurăm că standardul site-ului Web rămâne ridicat și să-i menținem continuitatea, internetul nu este un mediu stabil în mod inerent, iar erorile, omisiunile, întreruperile de serviciu și întârzierile pot apărea în orice moment. Nu acceptăm nicio răspundere care decurge din astfel de erori, omisiuni, întreruperi sau întârzieri sau orice obligație sau responsabilitate continuă de a opera site-ul (sau o anumită parte a acestuia) sau de a furniza serviciul oferit pe site. Putem modifica din timp în timp specificațiile acestui site fără notificare.

 

F.Utilizarea conținutului Happy Recruiter

Conținutul site-urilor Happy Recruiter, cum ar fi desene, texte, grafice, imagini, video, informații, logo-uri, pictograme de butoane, software, fișiere audio și alte conținuturi Happy Recruiter, sunt protejate în conformitate cu drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi. Tot Conținutul Happy Recruiter este proprietatea Happy Recruiter sau a licențiatorilor săi. Compilația (adică colectarea, amenajarea și asamblarea) a întregului conținut pe site-urile Happy Recruiter este proprietatea exclusivă a companiei Happy Recruiter și este protejată de drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi. Utilizarea neautorizată a Conținutului Happy Recruiter poate încălca aceste legi și / sau reglementările aplicabile în materie de comunicații și statute și este strict interzisă. Trebuie să păstrați toate drepturile de autor, marca comercială, marca de serviciu și alte notificări privind drepturile de proprietate conținute în conținutul inițial Happy Recruiter pe orice copie autorizată pe care o faceți din Conținutul Happy Recruiter.

Orice cod creat de Happy Recruiter pentru a genera sau afișa orice conținut Happy Recruiter sau paginile care alcătuiesc orice site Happy Recruiter este, de asemenea, protejat de drepturile de autor ale Happy Recruiter și nu aveți dreptul să copiați sau să adaptați acest cod.

Sunteți de acord să nu vindeți sau să modificați Conținutul Happy Recruiter sau să reproduceți, să afișați, să difuzați în mod public, să distribuiți sau să utilizați în alt mod Conținutul Happy Recruiter în orice mod, în scopuri publice sau comerciale, în legătură cu produse sau servicii care nu sunt Site-urile Happy Recruiter, în orice alt mod care este de natură să provoace confuzie în rândul consumatorilor, care discreditează sau discreditează pe Happy Recruiter sau pe licențiatorii săi, care diluează puterea proprietarului Happy Recruiter sau a licențiatorului său sau care altfel încalcă Happy Recruiter sau drepturile sale de proprietate intelectuală ale licențiatorului. De asemenea, sunteți de acord să nu utilizați în mod greșit Conținutul Happy Recruiter. Orice cod creat de Happy Recruiter pentru a genera sau a afișa Conținutul Happy Recruiter sau paginile care alcătuiesc orice aplicație sau serviciu este, de asemenea, protejat de drepturile de autor ale Happy Recruiter și nu aveți dreptul să copiați sau să adaptați acest cod.

 

G.Utilizarea serviciilor Happy Recruiter

Postarea joburilor, baza de date a candidaților ("Happy Database Recruiter candidate") și alte caracteristici ale site-urilor Happy Recruiter pot fi utilizate numai de către persoanele care caută locuri de muncă și / sau informații despre carieră și de către recrutorii care caută candidați / angajați. Utilizarea serviciilor Happy Recruiter este, de asemenea, supusă oricăror altor contracte pe care le puteți avea cu Happy Recruiter. În cazul oricărui conflict dintre acești Termeni și orice contract pe care îl aveți cu HappyRecruiter, termenii contractului dvs. vor prevala. Termenul "post", așa cum este utilizat aici, înseamnă informațiile pe care le transmiteți, publicați sau afișați pe site-urile Happy Recruiter.

Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității contului dvs., a profilului și a parolelor, după caz. Nu puteți partaja parolele sau alte informații de acces la cont cu alte părți, temporar sau permanent și veți fi responsabili pentru toate utilizările numelui dvs. de utilizator și al parolei, indiferent dacă sunteți autorizat de dvs. sau nu. Sunteți de acord să anunțați imediat Happy Recruiter de orice utilizare neautorizată a contului, profilului sau parolei dvs.

Toți utilizatorii Happy Recruiter sunt de acord să nu:

 1. să transmită, să distribuie, să distribuie, să stocheze sau să distrugă materiale, incluzând, fără limitare, conținutul Happy Recruiter, încălcând orice lege sau reglementare aplicabilă, incluzând dar fără a se limita la legile sau reglementările care reglementează colectarea, prelucrarea sau transferul de informații personale sau încălcând politica de confidențialitate a Happy Recruiter;
 2. să ia orice acțiune care impune o încărcătură nerezonabilă sau disproporționat de mare pe orice infrastructură a Site-ului Happy Recruiter;
 3. să utilizați orice dispozitiv pentru a naviga sau a căuta în Site-uri de Happy Recruitere, altele decât instrumentele disponibile pe site, browserele web terță parte disponibile în general sau alte instrumente aprobate de HappyRecruiter;
 4. utilizează orice tip de minat de date, roboți sau metode similare de extragere sau de extragere a datelor;
 5. să încalce sau să încerce să încalce securitatea oricărui site Happy Recruiter, inclusiv să încerce să sondeze, să scaneze sau să testeze vulnerabilitatea unui sistem sau a unei rețele sau să încalce măsurile de securitate sau autentificare;
 6. forțeze orice antet de pachete TCP / IP sau orice parte a informațiilor antetului în orice postare de e-mail sau grup de știri;
 7. Ingineria inversă sau decompilarea oricărei părți ale site-urilor Happy Recruiter;
 8. agregați, copiați sau duplicați în orice mod oricare dintre conținutul Happy Recruiter sau informațiile disponibile de la orice Site-uri Happy Recruiter, inclusiv înregistrările de locuri de muncă expirate, altele decât cele permise de acești Termeni;
 9. să creați sau să vă conectați la orice Conținut fericit de recruiter sau informații disponibile de la orice Site-uri Happy Recruiter, cu excepția cazurilor permise de acești Termeni;
 10. postarea oricărui conținut sau material care promovează sau acceptă informații false sau înșelătoare sau activități ilegale sau susține sau furnizează informații instructive despre activități ilegale sau alte activități interzise de acești Termeni, cum ar fi cumpărarea sau cumpărarea de arme ilegale, încălcarea confidențialității cuiva, sau crearea de viruși de calculator sau de medii de piratare;
 11. postați orice profil sau aplicați pentru orice alt loc de muncă în numele unei alte părți;
 12. amâna orice contact de la o agenție către orice agent, agenție sau altă terță parte;
 13. să împărtășească cu o terță parte orice acreditare la orice site Happy Recruiter;
 14. date de acces care nu sunt destinate pentru dvs. sau care vă loghează într-un server sau un cont pe care nu sunteți autorizat să îl accesați;
 15. postați sau trimiteți site-urilor Happy Recruiter oricăror informații sau informații biografice incomplete, false sau inexacte, care nu sunt ale dvs.;
 16. postați conținut care conține pagini de acces restricționate sau cu parolă sau pagini sau imagini ascunse;
 17. solicită parole sau informații personale de identificare de la alți utilizatori;
 18. să șterge sau să modifice orice material publicat de orice altă persoană sau entitate;
 19. să hărțuiască, să incite hărțuirea sau să hărțuiască orice grup, companie sau persoană fizică;
 20. trimiteți poștă sau e-mail nesolicitate, efectuați apeluri telefonice nesolicitate sau trimiteți faxuri nesolicitate care promovează și / sau publicați produse sau servicii către orice utilizator sau contactați orice utilizator care a cerut în mod expres să nu vă fie contactat de către dvs.;
 21. încercați să interferați cu serviciul pentru orice utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv, fără limitare, prin trimiterea unui virus la orice site Happy Recruiter, supraîncărcarea, "inundarea", "spamming", "bombardarea prin email" sau " ;
 22. să promoveze sau să aprobe o copie ilegală sau neautorizată a operei protejate de o altă persoană, prin furnizarea sau punerea la dispoziție a programelor de calculator piratate sau legături către ele, furnizarea sau punerea la dispoziție a informațiilor pentru a eluda dispozitivele de protecție împotriva copierii instalate în fabrică sau punerea la dispoziție a muzicii piratate sau a altor materiale sau a unor linkuri către muzică piratată sau alte fișiere media;
 23. să folosiți serviciile Happy Recruiter pentru orice scop ilegal sau orice activitate ilegală sau să postați sau să trimiteți conținut, CV sau postare care este defăimător, calomnios, implicit sau explicit ofensator, vulgar, obscen, amenințător, abuziv, rasist, discriminatoriu, de natură amenințătoare sau susceptibile să provoace neplăceri, inconveniente, jenante, anxietate sau ar putea provoca hărțuiri oricărei persoane sau să includă orice legătură cu materiale pornografice, indecente sau explicit sexuale de orice fel, așa cum este determinat de discreția lui Happy Recruiter.

Încălcarea securității sistemului sau a rețelei poate conduce la răspundere civilă și / sau penală. Happy Recruiter va investiga evenimentele care pot implica astfel de încălcări și pot implica și coopera cu autoritățile de aplicare a legii în urmărirea penală a utilizatorilor care sunt implicați în astfel de încălcări.

Pentru clienții cu reședința fiscală într-un stat membru UE, altul decât reședința fiscală a proprietarului site-ului Happy Recruiter, codul de înregistrare TVA (taxa pe valoarea adăugată) se realizează pe site-ul VIES (http://ec.europa.eu / taxation_customs / VIES /).

 • În cazul în care codul TVA este considerat valabil, serviciile vor fi facturate cu o cotă de TVA de 0%.
 • În cazul în care codul TVA este considerat invalid, serviciile vor fi facturate cu TVA 19% (cota TVA în România).

Vă rugăm să ne contactați la office@happyrecruiter.com pentru orice neconcordanță cu înregistrarea TVA și facturarea.

 

H.Termeni suplimentari aplicabili agențiilor

Agențiile sunt singurele responsabile pentru postările pe site-urile Happy Recruiter. Happy Recruiter nu trebuie considerat o agenție în ceea ce privește folosirea de către dvs. a oricăror site-uri Happy Recruiter și Happy Recruiter nu va fi responsabil pentru nicio decizie de angajare, indiferent de motiv, făcută de orice entitate care publică posturi pe oricare dintre Site-urile Happy Recruiter.

Înțelegeți și confirmați că, dacă anulați contul dvs., toate informațiile despre contul dvs. de la HappyRecruiter vor fi marcate ca șterse în bazele de date Happy Recruiter. Informațiile pot continua să fie disponibile pentru o anumită perioadă de timp din cauza întârzierilor în propagarea unei astfel de ștergeri prin serverele Web ale Happy Recruiter.

Utilizați toate serviciile Happy Recruiter în conformitate cu toate legile privind confidențialitatea și protecția datelor.

Ori de câte ori considerăm necesar, Termenii și condițiile s-ar putea schimba. Veți fi notificat cu privire la fiecare modificare a termenilor și condițiilor. Pentru orice întrebări legate de politica noastră privind termenii, vă rugăm să ne scrieți la office@happyrecruiter.com

Toate informațiile publicate pe Happy Recruiter sunt proprietatea Happy Recruiter. Nici o parte a informațiilor nu poate fi reprodusă fără acordul nostru anterior.

 

CLAUZA STANDARD PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 1. Clientul trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.
 2. Clientul este conștient de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Clientul confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:
  • capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale.
  • informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Happy Recruiter SA nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenția acestuia.
  • îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016
 3. Clientul poate utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării. Orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemenea perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.
 4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Clientul va lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumate prin această clauză:
  • vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal.
  • vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal.
  • se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare.
  • se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze  transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor.
  • se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor.
  • se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul incheiat cu Happy Recruiter SA.

Companii care au încredere în noi