Happy Recruiter

Cont
Happy Recruiter
Social media

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Acest site aparține și este administrat de compania HAPPY RECRUITER S.A., cu sediul în Tîrgu Mures, Str. Liviu Rebreanu, nr.19, Jud. Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/377/2010, CIF RO27016351. denumită în continuare Happy Recruiter.

Happy Recruiter, se angajează să protejeze confidențialitatea utilizatorilor săi și se străduiește să ofere o experiență sigură pentru utilizatori. Această politică de confidențialitate descrie modul în care colectăm și folosim datele personale colectate prin intermediul site-ului.

Prin utilizarea acestui site ești de acord cu colectarea, prelucrarea și transferul datelor tale, conform descrierii din această politică de confidențialitate.

Dacă nu dorești ca informațiile tale. să fie colectate, utilizate și transferate conform celor descrise de această politică este necesar să încetezi să utilizezi platforma noastră. Dacă îți exprimi opțiunea de a nu-ți folosi datele, informațiile tale din cont și din profil vor fi eliminate din baza noastră de date.

Informațiile colectate pe site-urile și aplicațiile noastre sunt stocate în Uniunea Europeana si sunt supuse Regulamentului 679/2016.

FOARTE IMPORTANT: Acest site este dedicat exclusiv specialistilor in domeniul recrutarii de personal. Nu este un site dedicat persoanelor fizice ce sunt in cautarea unul loc de munca.

Informațiile pe care le colectăm

Colectăm informații despre tine atunci când iti creezi un cont de recrutor:

 • Numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, tara si companie pe care o reprezinti.

Colectăm informații despre tine  atunci când iti utilizezi contul de recrutor:

 • Datele de logare, informații din interviurile realizate cu ajutorul lui DORA
 • Detaliile despre anunturile de recrutare pe care le aveti in desfasurare
 • Datele si informatiile din formularele de contact de pe site atunci cand ne scrieti

Cum folosim informațiile pe care le colectăm

Informațiile tale vor fi utilizate de Happy Recruiter în scopul executarii contractului semnat la distanta (Termenii si conditiile)

Vom folosi informatiile pentru statistici interne privind productivitatea solutiei DORA.

În unele situații vom folosi, de asemenea, informațiile dvs. pentru a proteja drepturile și proprietatea Happy Recruiter, drepturile utilizatorilor, candidaților, angajaților sau altor persoane interesate, după cum este necesar prin lege.

Care este baza legală a prelucrării datelor tale personale?

Pentru prelucrarea datelor tale personale ale recrutorilor care isi creaza cont pentru utilizarea solutiei DORA, baza legala a prelucrarii este executarea contractului la distanta.

Pentru prelucrarea datelor personale in procesul de monitorizare a securitatii aplicatiei, baza legală a prelucrării este interesul legitim.

Pentru prelucrarea datelor personale în procesul de monitorizare a aplicației cu scopul îmbunătățirii acesteia, baza legală a prelucrării este interesul legitim.

Nu în ultimul rând atunci când prelucrarea este obligatorie pentru realizarea unui interes public sau pentru exercitarea autorității publice carce ne revine, vom fi îndreptățiți să prelucrăm date personale.

Cine poate avea acces la informațiile tale

Informațiile nu sunt împărtășite cu companii terțe, cu exceptia furnizorilor de servicii ce fac solutia DORA utilizabila.

Happy Recruiter poate uneori să fie obligat să îți dezvăluie informațiile tale unor terțe părți externe, cum ar fi autoritățile locale, instanțele judecătorești și tribunale, organismele de reglementare și / sau agențiile de aplicare a legii în scopul respectării legilor și reglementărilor aplicabile sau ca răspuns la o procedură legală.

Vom împărtăși, de asemenea, informațiile tale personale cu terțe părți dacă avem consimțământul tău sau pentru a detecta, a preveni sau a aborda în alt mod fraude, breșe de securitate sau probleme tehnice sau pentru a ne proteja împotriva încălcării drepturilor de proprietate sau împotriva încălcării siguranței Happy Recruiter, a utilizatorilor, a altor candidați, a angajaților și a altor persoane vizate, sau în cazurile prevăzute de lege.

Cum impartim informații cu terti?

Vom dezvălui datele tale cu caracter personal doar în scopurile și acelor terțe părți, după cum este descris mai jos. Happy Recruiter SA va lua măsurile necesare pentru a se asigura că datele talecu caracter personal sunt prelucrate, securizate și transferate conform legii în vigoare.

Furnizorii de servicii externi

Acolo unde este necesar, vom însărcina alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini care contribuie la serviciile noastre, în numele nostru. Putem, de exemplu, să furnizăm, date cu caracter personal către agenți, contractori sau parteneri pentru găzduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor sau pentru a vă trimite informații pe care le-ați solicitat. Vom partaja sau pune la dispoziţie furnizorilor externi de servicii acele informații, în măsura necesară, pentru a procesa solicitările tale. Aceste informații nu pot fi folosite de aceştia pentru orice alte scopuri, în special nu pentru scopurile lor sau pentru terțe părți. Furnizorii de servicii externi Happy Recruiter SA sunt obligaţi prin contract să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Organismele publice

Vom dezvălui datele tale cu caracter personal doar organismelor publice, dacă acest lucru este cerut de lege. De exemplu, Compania va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, organelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și oficiale, care pot include astfel de autorități şi din afara țării de reședință.

Transferuri internaționale de date cu caracter personal

Informațiile tale cu caracter personal pot fi transferate către destinatari stabiliți în afara Spațiului Economic European. Ne vom asigura că toate transferurile au loc în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, inclusiv prin încheierea de contracte privind transferul de date dacă este necesar.

Orice transferuri de date cu caracter personal în alte ţări decât cele pentru care s-a luat o decizie în ceea ce privește caracterul adecvat al nivelului de protecție a datelor de către Comisia Europeană, aşa cum sunt enumerate pe site-urile oficiale se efectuează pe baza unor acorduri contractuale care utilizează clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană sau alte garanții corespunzătoare, în conformitate cu legea în vigoare.

Pentru a vedea lista țărilor pentru care există o decizie de adecvare te rugăm să verifici următorul link https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_ro

Transferurile de afaceri

În legătură cu orice reorganizare, restructurare, fuziune sau vânzare sau alt transfer de active (colectiv denumite „Transfer de afaceri“), vom transfera date, inclusiv date cu caracter personal, într-un volum rezonabil și după cum va fi necesar pentru Transferul de Afaceri, și cu condiția ca partea destinatară să fie de acord să respecte datele dvs cu caracter personal conform cadrului legilsativ aplicabil privind protecția datelor. Compania va continua să asigure securitatea și confidențialitatea oricăror date personale și să notifice utilizatorii afectați înainte ca datele cu caracter personal să devină subiectul unei alte politici de prelucrare a datelor personale.

Cât timp vom păstra datele cu caracter personal?

Nu vă stocăm datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care le-am reținut sau pentru a respecta o lege sau cerință statutară

 • Datele aferente contului din platforma: pana la dezactivarea contului in clar, si 36 de luni arhivate pentru a demonstra existenta contractului dintre parti.
 • Datele din formularele de contact: 6 luni de la momentul contactarii.

Drepturile dvs. legale

Ca persoană vizată aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la tine. Happy Recruiter SA vă va respecta drepturile individuale și se va ocupa de interesele dumneavoastră în mod corespunzător.

 • Dreptul la rectificare: Poți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care te privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal -care sunt utilizate continuu şi care sunt în posesia sau controlul nostru- exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.
 • Dreptul la restricție: Poți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă:
  • contești corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,
  • prelucrarea este ilegală și soliciți restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,
  • nu mai avem nevoie de datele tale cu caracter personal, dar tu le soliciţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau
  • te opui prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale tale.
 • Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre tine, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, dacă nu sunt colectate direct de la tine și cui i-au fost dezvăluite, dacă este cazul. Poți obține un exemplar de la noi, gratuit, conţinând datele cu caracter personal pe care le deținem despre tale. Ne rezervam dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-ai putea solicita.
 • Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul tau sau să fie necesară pentru executarea unui contract. Mai degrabă decât să primești un exemplar cu datele tale. cu caracter personal, poţi solicita să îți transferăm datele direct către alt operator, specificat de tine, dacă este tehnic posibil.
 • Dreptul la ștergere: poți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:
  • datele tale personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;
  • ai dreptul de a te opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să îți exerciți acest drept de obiecţie la prelucrare;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:

  • în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;
  • în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;
  • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.
 • Dreptul de opoziție: Poți obiecta - în orice moment - la prelucrarea datelor cu caracter personal datorită situației tale. speciale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai procesa datele cu caracter personal, dacă nu putem demonstra motive întemeiate, legitime și un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. Dacă te opui prelucrării, te rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricţia prelucrării acestora de către noi.
 • Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor.

Date de contact: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România Email: anspdcp@dataprotection.ro

Vă rugăm să rețineți:

Perioada de timp: Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.

Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu putem să îți acordăm acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza prevederilor legale. Dacă vom refuza solicitarea ta de acces, te vom informa cu privire la motivul refuzului.

Imposibilitatea identificării:  În unele cazuri, este posibil să nu putem să îți căutăm datele cu caracter personal, din cauza elementelor de identificare furnizate în cererea ta. În astfel de cazuri, în care nu te putem identifica precum persoana vizată, nu suntem în măsură să dăm curs solicitării ta de a exercita drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune, dacă nu furnizezi informații suplimentare care să permită identificarea ta.

Dacă ai orice neclarități sau nemulțumiri legate de modul în care interacționăm cu datele tale personale ne poți scrie oricând la daprof@happyrecruiter.com și  responsabilul nostru cu protecția datelor îți va răspunde cu plăcere.

Aceasta versiune a fost actualizata la data de 29.01.2020

Companii care au încredere în noi