Happy Recruiter

Konto
Happy Recruiter
Media społecznościowe

Liczba projektów w ciągu 30 dni

Projekt oznacza nieograniczoną liczbę ofert dla danego stanowiska w jednym mieście

średnia liczba projektów/ rekruter

35

Tradycyjny sposób

35

Korzystając z Happy Recruiter

Czas potrzebny na rozpoczęcie projektów

Badanie rynku i kompletowanie danych

Sprawdzanie wewnętrznej bazy danych

Publikacja ofert na różnych portalach

Strony mediów społecznościowych

Godziny pracy

35

Tradycyjny sposób

9

Korzystając z Happy Recruiter

Kandydaci sprawdzeni przez rekruterów w związku z jednym projektem

Średnia liczba kandydatów/ projekt

96

Tradycyjny sposób

29

Korzystając z Happy Recruiter

Średnia liczba odpowiednich kandydatów w związku z jednym projektem

Kandydaci

11

Tradycyjny sposób

11

Korzystając z Happy Recruiter

Czas potrzebny na sprawdzenie wszystkich zgłaszających się kandydatów - w godzinach

Średni czas przeznaczony przez rekruterów na kandydata - 2min

Godziny pracy/ projekt

3

Tradycyjny sposób

0

Korzystając z Happy Recruiter

Czas, który rekruter spędza na działania następujące po sprawdzeniu kandydata

Rozmowy typu follow-up

Dodatkowe pytania

Organizacja rozmów kwalifikacyjnych

Sprawdzanie statusu zgłoszenia

Przekierowanie na inne stanowiska w razie odrzucenia kandydata

Godziny pracy/ projekt

12

Tradycyjny sposób

3

Korzystając z Happy Recruiter

Liczba godzin poświęconych na jeden projekt

Godziny pracy

17

Tradycyjny sposób

4

Korzystając z Happy Recruiter